ตัวย่อวันและเดือนภาษาอังกฤษ

เดือนที่

ตัวไทย

ตัวย่อ

Month

ตัวย่อ

1

มกราคม

ม.ค.

January

Jan

2

กุมภาพันธ์

ก.พ.

February

Feb

3

มีนาคม

มี.ค.

March

Mar

4

เมษายน

เม.ย.

April

Apr

5

พฤษภาคม

พ.ค.

May

May

6

มิถุนายน

มิ.ย.

June

Jun

7

กรกฎาคม

ก.ค.

July

Jul

8

สิงหาคม

ส.ค.

August

Aug

9

กันยายน

ก.ย.

September

Sep

10

ตุลาคม

ต.ค.

October

Oct

11

พฤศจิกายน

พ.ย.

November

Nov

12

ธันวาคม

ธ.ค

December

Dec

         

วันที่

วันไทย

Day

คำย่อ

 

1

อาทิตย์

Sunday

Sun

 

2

จันทร์

Monday

Mon

 

3

อังคาร

Tuesday

Tue

 

4

พุธ

Wednesday

Wed

 

5

พฤหัสบดี

Thursday

Thu

 

6

ศุกร์

Friday

Fri

 

7

เสาร์

Saturday

Sat

 

 

Advertisements

งานประกันคุณภาพการศึกษา

http://www.tak.rmutl.ac.th/qa/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=0

งานประกันคุณภาพการศึกษา

http://www.tak.rmutl.ac.th/qa/index.php?option=com_phocadownload&view=section&id=1&Itemid=0

คู่มือการประเมินคุณภาพ สมศ. รอบ 3 พ.ศ. 2554

http://www.tak.rmutl.ac.th/qa/index.php?option=com_content&view=article&id=23:-3-2554&catid=1:2009-12-02-02-49-06

ดาวน์โหลดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา 51 word, pdf

http://www.jearadub.net/wizContent.asp?wizConID=93&txtmMenu_ID=7

http://www.learners.in.th/blogs/posts/423145

http://sites.google.com/site/krudee1/hlaksutr-1/hlaksutr-kaen-klang-kar-suksa-khan-phun-than2551

โครงสร้างหลักสูตร ประถมศึกษา

Download file word : http://goo.gl/gFNTS

สัดส่วนคะแนน ระดับ ประถมศึกษา http://www.anubanmlp.ac.th/index.php/curriculum

โครงสร้างหลักสูตร ประถมศึกษา

Download file word : http://goo.gl/gFNTS

สัดส่วนคะแนน ระดับ ประถมศึกษา http://www.anubanmlp.ac.th/index.php/curriculum